skip to Main Content

Educació 360º

El Projecte Educatiu de Begues (PEB) és el compromís de la ciutadania amb l’educació, entesa com un procés d’aprenentatge que es construeix al llarg de la vida. També és una eina de participació ciutadana que permet definir el model de municipi que volem i els valors que l’han de sustentar.

Per assolir els seus objectius, el PEB desenvolupa diverses accions com els fòrums educatius o tallers oberts a tothom, en base a tres eixos d’actuació:

Un entorn que cal mantenir i aprofitar

Un poble per compartir i educar en la coresponsabilitat

Un espai per gaudir-ne les persones de qualsevol edat

Com entenem l’educació?

Tota ciutat és un espai educatiu ple d’interrelacions entre persones, i entre persones i el medi.

Cal tenir en compte el paper central de les institucions educatives en els processos formatius, però són agents educatius tots els elements de la ciutat. Tots els seus veïns i les seves veïnes som agents educatius des del moment que ens relacionem uns amb altres.

L’Ajuntament de Begues, amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsen el Projecte Educatiu de Begues des de l’any 2006. Una aposta per la millora educativa del poble comprenent l’educació com quelcom present al llarg de tota la vida i no només durant l’etapa infantil i juvenil.

El Grup impulsor del PEB esdevé l’equip motor de les diferents línies d’actuació que s’estableixen en els Fòrums Educatius de Begues. Està format per ciutadans i ciutadanes, que es troben per treballar a títol individual o en representació d’entitats, i per tècnics de l’Ajuntament.

Back To Top