skip to Main Content

Salut social: nous reptes i noves propostes

El quart Fòrum del Projecte Educatiu de Begues es va celebrar l’any 2016. Es va concretar en un seguit de xerrades, conferències i taules rodones que van tenir lloc tots els divendres del mes d’octubre al Teatre El Goula.

Eixos bàsics del IV Fòrum

  • Contribució de les noves tecnologies a la promoció de la salut social.
  • L’esport i l’activitat física per a la millora de la salut social.
  • Reflexions al voltant de la salut social des del teixit associatiu.
Contingut de les sessions

Conferència inaugural de la doctora en psicologia Maria Jesús Comellas.

‘La salut social a partir de l’associacionisme’, a càrrec de l’educador social Àlvaro Solache.

Taula rodona: L’esport i l’activitat física per a la millora de la salut social.

#LaFamiliaDigital: Educar-nos en un món connectat.

Desenvolupament de l'eix 1

L’eix ‘Contribució de les noves tecnologies a la promoció de la salut social‘ es va desenvolupar durant els anys 2017 i 2018 a partir del treball de reflexió i debat sobre el paper de les TIC en l’àmbit de la salut social amb diferents agents educatius.

Fruit d’aquest treball, es van generar una sèrie de materials audiovisuals per a la seva divulgació en xarxes socials, àmbit acadèmic, etc. 

Les reflexions de dues joves

Les reflexions d'una persona gran

Les reflexions d'una mare

Les reflexions d'una entitat

El projecte va comptar amb la participació de Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i investigadora de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE. 

Arroyo és experta en transformació digital i impacte social. 

La taula de debat i reflexions va ser moderada per Jaume Sans, membre del Grup impulsor del Projecte Educatiu de Begues.

Desenvolupament de l'eix 2

L’eix ‘L’esport i l’activitat física per a la millora de la salut social‘ es va desenvolupar durant els anys 2019 i 2020 a partir d’un treball liderat pel Grup impulsor del PEB amb la participació de les entitats i clubs esportius del municipi.

El resultat final va ser la creació d’un Decàleg de l’activitat física a Begues.

Decàleg de l'activitat física a Begues

El Decàleg va ser subscrit per l’Ajuntament de Begues i el conjunt d’entitats i clubs esportius en un acte formal celebrat al Teatre El Goula l’1 d’octubre de 2021.

Fruit del treball d’aquest eix, es van generar una sèrie de materials audiovisuals per a la seva divulgació en xarxes socials, formació dels clubs, etc. 

Les reflexions del Grup impulsor

Les reflexions d'una família

Les reflexions d'entitats esportives

Les reflexions d'infants

Desenvolupament de l'eix 3

L’eix ‘Reflexions al voltant de la salut social des del teixit associatiu‘ es desenvolupa de forma transversal, d’ençà de la celebració del Fòrum, en el marc dels diferents espais de treball i debat del teixit associatiu de Begues.

La seva màxima expressió és la Taula d’Entitats, espai de participació ciutadana que aplega entitats i associacions amb l’objectiu de potenciar el treball conjunt en tots els àmbits que afecten el dia a dia del teixit associatiu local.

Jornada d'entitats 2018

Jornada virtual d'entitats 2020

Jornada d'entitats 2019

Taula d'entitats

Back To Top