skip to Main Content

L’autonomia és una actitud per créixer i saber què fer i com adaptar-se. Per fomentar-la caldrà ensenyar com actuar i fer-ho amb continuïtat, ajustar les tasques a l’edat i a les característiques personals, trobar motius i situacions diferents, fer tasques a casa, acceptar les dificultats en les habilitats i motivar i no desanimar.

L’autonomia facilita la maduresa personal en aspectes com la seguretat en allò que es fa, un sentit de la realitat ajustat, la bona gestió de les frustracions, la col·laboració i l’esforç, la responsabilitat i la llibertat personal, l’acceptació de les conseqüències dels actes i la presa de decisions amb pensament crític.

En canvi, la manca d’autonomia comporta egocentrisme i altres aspectes com inseguretat en allò que es fa, egoisme, dependència dels adults i de les amistats, ser influenciable davant les pressions del grup i tenir temors de no saber resoldre els imprevistos

L’Espai Educatiu de Begues, amb la participació d’infants, joves i famílies, ha elaborat una guia sobre com fomentar l’autonomia d’infants i joves en tres àmbits: A casa, què faig (responsabilitat domèstica), Al carrer, com vaig (mobilitat) i Com em sento (emocional).

0 a 3 anys

3 a 6 anys

6 a 9 anys

9 a 12 anys

Més de 12 anys

Back To Top