skip to Main Content

DE 9 A 12 ANYS

La col·laboració entre els iguals. Importància de la cooperació.

DES DEL JOC

 • Jocs esportius, a la natura, en espais relacionals diversos.
 • Experimentació.
 • Jocs i activitats on intervingui el tempteig i la comprovació

DES DE LA SOCIALITZACIÓ

 • Relacions significatives amb persones del seu entorn (família, escola, poble).

 • Compartir activitats culturals de l’entorn participació en grups d’esplai.

DES DEL LLENGUATGE I EL PENSAMENT

 • Cal reivindicar el valor de la paraula.
 • S’ha de tenir la possibilitat de poder dir, de poder escoltar l’altre i de poder rebatre.
 • Lectures variades.
 • Visites culturals.

DES DE L’AUTONOMIA

 • Augmentar les responsabilitats i assumir les conseqüències dels propis actes.
 • Saber estar a casa sense problemes quan no hi ha adults.
 • Saber dir el que li agrada sense ferir als altres.
 • Cal potenciar que busquin els mateixos les respostes davant de les dificultats i problemes sense haver de recórrer a l’adult.
 • Fomentar la responsabilitat i la constància.

AUTORITAT/ROL DE L’ADULT

 • Fermesa en les accions i en els criteris evitant la rigidesa.
 • Evitar la desvalorització del discurs del noi o noia, però tampoc justificar les accions si no són les adequades.
 • Ús del sentit de l’ humor per gestionar les situacions de pressió familiar evitant ridiculitzar.

DES DE LES TECNOLOGIES

 • Reflexió compartida per evitar alarmismes.
 • Filtres de control parentals, afavorint l’acceptació del control.
 • Informació dels riscos , afavorint que s’entenguin les conseqüències de les informacions.
 • Regulació del temps, afavorint l’autoregulació com a senyal d’autonomia.

Lyrics Training 
Semblant a ted.com, tot i que és més adequat per a nens més petits (a partir dels 8).

Cernland 
Permet conèixer el món de la ciència interactuant amb els personatges i a través de diversos jocs.

Altres recursos d’interès:

Math Games (de 3 a 10 anys)
Aplicació de mòbil per aprendre i practicar operacions de matemàtiques de manera diferent.

Edu 365 
Pàgina web amb diverses utilitats de la qual pots treballar diferents matèries.

Mundo Primaria 
És una pàgina web on es poden trobar jocs enfocats a les matemàtiques, però d’una forma divertida.

JClic 
Aplicació per a la creació, realització i avaluació d’activitats educatives multimèdia, la qual tracta diverses matèries.

Lectura eficaç (de 3 a 12 anys)
Pàgina web amb una gran diversitat de contes per potenciar la lectura i la diversitat.

El quinzet (de 6 a 12 anys)
Pàgina web especialitzada en l’àrea de matemàtiques que permet agilitzar el càlcul mental.

Cokitos
Aplicació que inclou una gran varietat de jocs didàctics, i per gaudir. Està dividit en diferents apartats agrupats per edats de destinació.

Portal educatiu de creació d’activitats interactives per a l’educació. En aquest portal trobaràs moltes aplicacions i jocs que permetren aprendre d’una forma lúdica.

Recursos educatius (de 3 a 12 anys)
Pàgina web amb diverses utilitats de la qual pots treballar diferents matèries.

Back To Top