skip to Main Content

MÉS DE 12 ANYS

Les relacions entre iguals. Sentit crític i constructiu. Criteri davant del món.

DES DEL JOC

 • Jocs esportius, a la natura, en espais relacionals diversos.
 • Activitats que fomentin la reflexió crítica, treball cooperatiu, coneixement de realitats diferents a la pròpia.

DES DE LA SOCIALITZACIÓ

 • Les relacions presencials. Relacions grupals heterogènies, per compartir interessos, aficions,activitats culturals: musica, teatre, cinema.

 • Relacions amb grups no institucionals.

DES DEL LLENGUATGE I EL PENSAMENT

 • Espais i moments de solitud, reflexió, pensar en el què es fa, interessos que determinaran activitats futures.
 • Interlocutors més enllà de la família.
 • Lectures i participació en debats segons interessos.
 • Excursions familiars i en grups d’edats.

DES DE L’AUTONOMIA

 • Augmentar les responsabilitats i assumir les conseqüències dels propis actes.
 • Saber estar a casa sense problemes quan no hi ha adults.
 • Saber dir el que li agrada sense ferir als altres.
 • Cal potenciar que busquin els mateixos les respostes davant de les dificultats i problemes sense haver de recórrer a l’adult.
 • Fomentar la responsabilitat i la constància.

AUTORITAT/ROL DE L’ADULT

 • Fermesa en les accions i en els criteris evitant la rigidesa.
 • Evitar la desvalorització del discurs del noi o noia, però tampoc justificar les accions si no són les adequades.
 • Ús del sentit de l’ humor per gestionar les situacions de pressió familiar evitant ridiculitzar.

DES DE LES TECNOLOGIES

 • Reflexió compartida per evitar alarmismes.
 • Filtres de control parentals, afavorint l’acceptació del control.
 • Informació dels riscos , afavorint que s’entenguin les conseqüències de les informacions.
 • Regulació del temps, afavorint l’autoregulació com a senyal d’autonomia.

Vitutor 
Pàgina web amb exercicis i problemes relacionat amb els números i les matemàtiques.

Moleskine Journal
Aplicació gratuita per prendre apunts.

Babbel
Aplicació gratuita per començar a aprendre un idioma.

Duolingo
Aplicació gratuita per començar a aprendre una llengua.

WordReference
Aplicació gratuita que s’utilitza com a diccionari per anglès, espanyol, francés, italià i català.

LyricsGaps
Pàgina web per pràcticar idiomes a travès de completer les lletres de les cançons. 

Altres recursos d’interès:

Math Games (de 3 a 10 anys)
Aplicació de mòbil per aprendre i practicar operacions de matemàtiques de manera diferent.

Edu 365 
Pàgina web amb diverses utilitats de la qual pots treballar diferents matèries.

Mundo Primaria 
És una pàgina web on es poden trobar jocs enfocats a les matemàtiques, però d’una forma divertida.

JClic 
Aplicació per a la creació, realització i avaluació d’activitats educatives multimèdia, la qual tracta diverses matèries.

Lectura eficaç (de 3 a 12 anys)
Pàgina web amb una gran diversitat de contes per potenciar la lectura i la diversitat.

El quinzet (de 6 a 12 anys)
Pàgina web especialitzada en l’àrea de matemàtiques que permet agilitzar el càlcul mental.

Cokitos
Aplicació que inclou una gran varietat de jocs didàctics, i per gaudir. Està dividit en diferents apartats agrupats per edats de destinació.

Portal educatiu de creació d’activitats interactives per a l’educació. En aquest portal trobaràs moltes aplicacions i jocs que permetren aprendre d’una forma lúdica.

Recursos educatius (de 3 a 12 anys)
Pàgina web amb diverses utilitats de la qual pots treballar diferents matèries.

Back To Top