skip to Main Content

DE 0 A 3 ANYS

Com fomentar l’autonomia:

– Motivar i reforçar el que saben fer.

– Parlar-los amb un llenguatge adequat a l’edat perquè aprenguin a comunicar-se.

– Actuar de manera que se sàpiguen estimats.

A CASA, QUÈ FAIG
Habilitats que fomenten l’autonomia en les responsabilitats pròpies i domèstiques.

Aquestes habilitats facilitaran:

 • Trobar solucions al que necessiten en el seu dia a dia (gestionar la vida quotidiana).
 • Ser part activa de la família, que es pugui comptar amb ells i elles.
 • Ser capaços de resoldre situacions no previstes.
 • Aprendre a fer tasques diferents i a ser-ne responsable (ser capaços d’acceptar les conseqüències dels seus actes).

Exemples:

 • Utilitzo la cullera i la forquilla per menjar.
 • Menjo variat i accepto tastar el que desconec o no m’agrada.
 • Ser desvestir-me sol o sola i em vesteixo amb ajuda.
 • Vaig al lavabo amb supervisió.
 • Tinc cura de la meva higiene personal: sé mocar-me, rentar-me les mans…
 • Ja no faig servir bolquers durant el dia.
 • Endreço les joguines amb ajuda.
 • Col·laboro en petites tasques: dono les agulles d’estendre la roba, paro taula…

AL CARRER, COM VAIG
Habilitats que fomenten l’autonomia en la mobilitat.

Aquestes habilitats facilitaran:

 • El coneixement del poble i l’entorn (que se sentin segurs i confiats per resoldre imprevistos a l’espai social).
 • Sentir-se segurs i ser part activa de la comunitat.

Exemples:

 • Passejo pel carrer o per la muntanya al costat dels pares.
 • Camino de la mà de la persona adulta pel carrer.
 • Demano la mà d’una persona adulta per travessar el carrer.

COM EM SENTO
Habilitats que fomenten l’autonomia emocional.

Aquestes habilitats facilitaran:

 • Ser part activa de la comunitat.
 • Ser capaç d’explicar el que no els agrada (tenir seguretat i confiança en resoldre imprevistos).
 • Saber decidir què fer i per què (ser capaç de prendre decisions i de reflexionar).
 • Fer les coses encara que costin (tenir força de voluntat i capacitat d’esforç).

Aquestes habilitats afavoriran:

 • El sentiment de seguretat, amb una autoimatge positiva i ajustada d’ells mateixos.
 • Ser capaç de no deixar-se emportar pels altres, tenir la capacitat de no deixar-se influir per altres persones.
 • Saber explicar el perquè del que decideixen (pensamernt crític).

Exemples:

 • Necessito un objecte de consol per adormir-me.
 • En les estones de joc, m’agrada imitar situacions quotidianes (cuineta, fer de pares o mares…).
 • En les estones d’esbarjo, m’agraden els jocs motriument actius.
 • M’entretinc jugant una estona amb les meves joguines.
Back To Top