skip to Main Content

DE 9 A 12 ANYS

Com fomentar l’autonomia:

– Poden estar a casa sense problemes quan no hi ha persones adultes.

– Cal explicar-los els canvis de certes normes establertes que estan relacionades amb l’edat i les habilitats ja assolides. L’augment de les habilitats comporta un reajustament en les normes que els infants han d’assumir.

– Han de poder dir el que els agrada i el que no sense ferir als altres.

– Han de poder dir el que els fereix i parlar-ho amb qui els ha ferit.

– Han de ser capaços de buscar respostes davant dificultats, problemes o activitats complexes sense haver de recórrer a les persones adultes. 

A CASA, QUÈ FAIG
Habilitats que fomenten l’autonomia en les responsabilitats pròpies i domèstiques.

Aquestes habilitats facilitaran:

 • Trobar solucions al que necessiten en el seu dia a dia (gestionar la vida quotidiana).
 • Ser part activa de la família, que es pugui comptar amb ells i elles.
 • Ser capaços de resoldre situacions no previstes.
 • Aprendre a fer tasques diferents i a ser-ne responsable (ser capaços d’acceptar les conseqüències dels seus actes).

Exemples:

 • A l’hora de menjar, no em cal ajuda.
 • Em faig responsable de la meva salut. Identifico signes de malaltia del meu cos.
 • Tinc cura de la meva higiene sense que m’ho hagin de recordar (dutxa, rentar-se les mans, respatllar-se les dents…).
 • Coopero en algunes tasques familiars: estendre la roba, posar la roba bruta al cabàs, puc quedar-me a casa fent-me càrrec d’avis o germans petits, faig el sopar per a tothom de tant en tant, faig petites reparacions (cosir un botó, canviar una bombeta…).
 • Soc capaç d’organitzar-me i distribuir-me el temps: controlo la meva agenda, faig deures sense ajuda, tinc temps per jugar amb amics i amigues…
 • Tinc les meves pertinences endreçades. Em faig el llit.

AL CARRER, COM VAIG
Habilitats que fomenten l’autonomia en la mobilitat.

Aquestes habilitats facilitaran:

 • El coneixement del poble i l’entorn (que se sentin segurs i confiats per resoldre imprevistos a l’espai social).
 • Sentir-se segurs i ser part activa de la comunitat.

Exemples:

 • Faig servir adequadament els espais socials.
 • Al carrer, respecto les normes de convivència.
 • Sé que he de tenir cura del mobiliari urbà.
 • Em desplaço sol o sola a fer activitats com anar a comprar, a casa d’un amic o amiga…
 • Em quedo sol o sola a casa durant una estona.
 • Faig servir mitjans de protecció, com el casc, quan vaig en bici o patinet.

COM EM SENTO
Habilitats que fomenten l’autonomia emocional.

Aquestes habilitats facilitaran:

 • Ser part activa de la comunitat.
 • Ser capaç d’explicar el que no els agrada (tenir seguretat i confiança en resoldre imprevistos).
 • Saber decidir què fer i per què (ser capaç de prendre decisions i de reflexionar).
 • Fer les coses encara que costin (tenir força de voluntat i capacitat d’esforç).

Aquestes habilitats afavoriran:

 • El sentiment de seguretat, amb una autoimatge positiva i ajustada d’ells mateixos.
 • Ser capaç de no deixar-se emportar pels altres, tenir la capacitat de no deixar-se influir per altres persones.
 • Saber explicar el perquè del que decideixen (pensamernt crític).

Exemples:

 • Participo en les converses argumentant la meva opinió.
 • Sé dir que no als amics o amigues quan em proposen alguna cosa que no m’agrada.
 • Soc capaç de demanar les coses sense enfadar-me.
 • Sé explicar com em sento.
Back To Top